Орган за контрол / Информация

ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

  

Настоящата политика за конфиденциалност описва мерките за сигурност, които Орган за контрол от вида С при „Санси“ ООД предприема за опазване на информацията, предоставена от клиенти или от трети лица във връзка с дейностите по контрол.

Като сключвате договор за контрол с нас или подавате заявка за контрол, Вие приемате и се съгласявате с мерките, описани в настоящата Политика за конфиденциалност.

 1. Информацията, която събираме.

Ние събираме информация за самоличността Ви, включваща единствено и само име, адрес, телефонен номер, наричана по-долу „лична информация” с цел издаване на протоколи и сертификати за контрол по сключен с нас договор за контрол или подадена заявка като физическо лице или от името на юридическо лице.

Ние не събираме „лична информация” от друго естество (ЕГН, номер на лична карта и други).

1.1. Информация, която Вие предоставяте:

Когато сключвате договор с нас, подавате заявка за контрол или се свържете с нас, за да получите информация, свързана с нас или нашите услуги.  

1.2. Информация от други източници:

Понякога ние получаваме информация от трети страни в процеса на предоставяне на услугите си на Вас (включително при обработавнето на плащанията). Информацията, събрана от трети страни подлежи на проверка.

2. Използване на информацията, свързана с Вас

Ние ще използваме Вашата „лична информация” единствено за целта (целите), за която Вие ни я предоставяте:

2.1. Да отговорим на Вашите запитвания и да Ви предоставим информация за нашите услуги.

2.2. Да обработим резултатите от контрол и издадем протоколи и сертификати за контрол при изпълнението на сключен договор или подадена заявка.

2.3.  Да обработим плащания.

2.4. Да актуализираме архива си и поддържаме всякаква клиентска информация, която Вие може да имате при нас.

3.Предоставяне на лична информацията, свързана с Вас на трети страни 

Ние не споделяме Вашата лична информация с трети страни с изключение на случаите, когато такава информация се изисква от компетентен орган или когато информацията е (била) публично оповестена.  

 4.Съхранение на личните данни и сигурност

Предоставените от вас данни (включително лични данни, и данни, свързани с дейностите по контрол) се съхраняват в архива на Органа за контрол за срок от 4 години. Ние използваме мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп до информацията, която събираме от Вас.

Моля отбележете, че електронната кореспонденция с нас трябва да бъде в текст свободен формат и не може да бъде криптирана. Съответно, моля не ни изпращайте по имейл никаква поверителна информация като например информация за кредитни карти.

5. Предоставяне на информация с Ваше съгласие

В случаи, че не ни е забранено по закон, Вие ще бъдете уведомени (устно или писмено), когато информация за Вас се предоставя на трети страни.

6.Промени в Политиката за конфеденциалност

Ние си запазваме правото да променяме цялата или част от настоящата Политика за конфеденциалност по всяко време. Моля преглеждайте я периодично за промени. Освен ако не е упоменато друго, нашата текуща Политика за конфеденциалност важи за цялата информация, която имаме за Вас.


Всички права запазени © 2018