Обучение и проекти / Информация

·        Консултации;

·        Анализи;

·        Предварителна оценка на твоят проект или бизнес идея;

·        Проучване как можеш да финансираш твоята идея или проект;

·        Създаване на цялостна концепция и бизнес план;

·        Да подготвим перфектно цялата проектна документация;

·        Да управляваме целият процес от А до Я;


Всички права запазени © 2018