Новини

ОБУЧЕНИЯ чрез „Ваучери за заети лица“

От 15.06.2017 г. в Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Програмата „Ваучери за заети лица“ е за повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са

Посещения: 6876 Коментари: 15 Дата: 17.4.2014
прочети повече

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Център за професионално обучение „Санси“ провежда обучения за квалификационна група за работа до 1000 V съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Посещения: 7595 Коментари: 15 Дата: 17.4.2014
прочети повече

стартираме обучения за земеделски производители

Новооткрития Център за професионално обучение Санси организира курсове за земеделски производители. За подробна информация се обърнете към подменю Обучение и проекти на нашата Интернет страница.

Посещения: 7195 Коментари: 15 Дата: 17.4.2014
прочети повече

удължен срок за декл.по чл.15 от ЗЗБУТ

Удължен е срокът за подаване на Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ до 31 май.

Посещения: 7493 Коментари: 15 Дата: 17.4.2014
прочети повече

Определяне места за трудоустроени

Определяне места за трудоустроени

Посещения: 8415 Коментари: 15 Дата: 17.4.2014
прочети повече

Работна поза при работа с РС

Работна поза при работа с РС

Посещения: 7672 Коментари: 15 Дата: 17.4.2014
прочети повече

Нова Наредба 8121з-647/1.10.2014 г.

Издадените документи по чл. 9 от Наредба № Iз-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите запазват действието си, в случай че в обекта няма промяна на условията, при които са издадени.

Посещения: 9553 Коментари: 15 Дата: 17.4.2014
прочети повече

Нова Наредба за микроклимата

Нова Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Посещения: 11031 Коментари: 15 Дата: 17.4.2014
прочети повече

Ревизионна книга по чл. 408 се отменя от 28.03.2014г.

Ревизионна книга по чл. 408 се отменя от 28.03.2014г.

Посещения: 7910 Коментари: 15 Дата: 17.4.2014
прочети повече

Подаване на Декларация по чл.15 ЗЗБУТ

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ Напомняме Ви, че в срок до 30 април 2014 година, трябва да се изготви и подаде декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2013 г. или уведомително писмо, удостоверяващо, че няма промяна в обстоятелствата които са декларирани. До 30 април е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2013 година за състоянието на условията на труд във фирмите.

Посещения: 8304 Коментари: 15 Дата: 17.4.2014
прочети повече
Всички права запазени © 2018