Дезинфекционна станция

Станция за ДДД

Предлагаме Ви целогодишен абонаментен договор за систематично и комплексно наблюдение и обработване на Вашите производствени помещения и търговски обекти. Станцията за ДДД работи на база нормативните изисквания :

      НАРЕДБА № 3 ОТ 24 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

     Чл. 3. На дезинфекции, дезинсекции и дератизации подлежат:

(изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) обектите с обществено предназначение съгласно § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето :

обекти с обществено предназначение

Станцията за ДДД използва следните методи и технически средства на обработка:

1.    Аерозолни химични обработки, осигуряващи бърз и дълготраен ефект в борбата с инсектите.

2.    Отровни хранителни примамки на недостъпни за хората места в обекти, където аерозолни обработки са недопустими или неудачни.

3.    Обработка с алтернативни методи изключващи отровни активно-действащи вещества. Разчита се предимно на физични и механични методи за борба с вредителите, за да се изключи риска от замърсяване и възникване на опаснот.

4.    Експертиза на началното състояние на обекта, на постигнатите резултати, и програмно осигуряване.

Технически средства за обработка.

1.  Обработка с ултраобемни генератори за аерозолни формулации

2.  Обработка с ръчни малообемни ареозолни пръскачки

3.  Професионални капани и ловилки за нехимична борба с вредителите.

4.  Специални автомобили, пригодени за всякакви терени, в зависимост от спецификата на обекта.

 

Ние работим с най-съвременните препарати за професионална употреба, съгласно съвременните изисквания.

1.    Максфорс CI – Bayer Environmental Science                   Ратимор пелети - UNICHEM d.o.o.

2.    Бифенакс  – I.N.D.I.A Industrie Chimiche S.p.a                 Ратимор течна -  UNICHEM d.o.o

3.    Айкън 10КС  – Syngenta Crop Protection AG                    Деция паста - Detia Freyberg GmbH

 

 

Извършваме химична, механична и физична обработка на закрити площи и механизирана обработка на открити площи.

Фирма „ Санси” е специализирана в борбата с битовите неприятели, като разполага с необходимите съвременни машини и квалифициран персонал.

Нашата фирма предлага комбиниран метод за дезакаризация и с вторичен ефект върху летящи насекоми на открити площи в градски условия. Това е възможно чрез използването на генератор топъл аерозол “Mister MAX 2640E”  за механизирана обработка.

Акарицидните препарати са широкоспектърни и по тези причина въздействат върху пълзящи и летящи насекоми /комари,мухи.бълхи и др./ При меганизираната обработка работния разтвор се разпръсква под формата на аерозол, при което се образуват два въздушно-капкови облака.

Механизираната обработка на открити площи основно се извършва с генератор за студен аерозол, модел „ Swingtec Mobilstar E” Установката представлява двуцилиндров четири бутален двигател с алтернатор и въздушно охлаждане, блок за дистанционно управление от кабината на автомобила.Генератора е монтиран на пикап с висока проходимост – „Mitsubishi”, чрез което се осигурява безпрепятствен достъп до всички видове градски и извънградски плoщ.

В случай на непреодолими прегради или разстрояния в комплекта на колата се намират 2бр. гръбни моторни пръскачки Cifarelli, и 2бр. ръчни пръскачки Matabi които екипа незабавно ще обработи труднодостъпните места.

 

 

 

 

 Всички права запазени © 2018