Орган за контрол

Органът за контрол при Санси ООД е създаден през 2010 г. и  е акредитиран  от Българската служба по акредитация под номер № 318, ОКС, със заповед № А 46 / 30.01.2014 год., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020, ИА БСА е страна по ЕА MLA.

Висококвалифицираните специалисти с доказани теоретични и практически познания, както модерна апаратура, калибрирана в български и европейски лаборатории, акредитирани по БДС  ISO/IEC 17025, са предпоставка за професионалното и коректно изпълнение на нашите задължения. Орган за контрол от вид С при “Санси” ООД използва съвременни методи и процедури за контрол на акредитираните параметри.

Извършваме контрол на :

ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

 ШУМ

Ниво на шум dBA;

Еквивалентно ниво на шум dB Leq;

Дневна персонална шумова експозиция dBA;

Средно седмична стойност на персоналната експозиция на шум dBA.

Върхово ниво на звуково налягане dBС;

Дневно ниво на шум dBA,

Вечерно ниво на шум dBA,

Нощно ниво на шум dBA, Денонощно ниво на шум dBA;

 

 МИКРОКЛИМАТ

 Температура на въздуха º C

 Относителна влажност %;

 Скорост на движение на въздуха m.s-1

 

ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

 Осветеност Lх

 

 ХИМИЧНИ АГЕНТИ

 газове,пари,аерозоли - концентрация, mg/m3

 концентрация на прах –инхалабилна фракция, mg/m3

 

 КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

 съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации на електрически уредби и съоръжения

 съпротивление на защитни заземителни инсталации на електрически уредби и съоръжения

 съпротивление на изолация на електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V

 импеданс Zs (съпротивление) на контур"фаза-защитен проводник"

 

 ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

 скорост на движение на въздушния поток, m/s;

 дебит, m3/h

температура, º CВсички права запазени © 2018