Обучение и проекти

    ПРОЕКТИ И ОБУЧЕНИЯ

  „Санси“ ООД предлага услуги в съответствие с изискванията за конкретния проект и специфичните нужди на клиента.      Екипът предоставя  актуална информация за текущи проекти по програми на Европейския съюз, Национални и регионални  донорски програми. Ангажира се с подготовка и подаване в срок на пълната документация по съответните проекти от името  на клиентите, както и с подпомагане на управлението на одобрените бенефициенти.

 Консултантските услуги са свързани с подготовка за кандидатстване и управление на проекти по програми на ЕС и други   донори. Предлаганите дейности са:

 Проучване в областта на проекта

Планиране

Разработване на ключови моменти-Анализи

Координиране на партньори

Участие в проекти

Изпълнение и контрол

 

Обучения

Ние ви предлагаме публични курсове за обучение и специални фирмени обучения, които да проведем на място при вас.

Обученията ни винаги са насочени към конкретните нужди на клиента и са с ясен практически фокус. 

 Всички права запазени © 2018