САНСИ ООД

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

ОБУЧЕНИЯ /ЦПО/ И ПРОЕКТИ

ПОВЕЧЕ ЗА САНСИ ООД

Компанията „Санси“ ООД е създадена през 2004 г. в Русе и работи в пет основни направления: служба по трудова медицина; орган за контрол от вид С, станция ДДД, медицински център и обучения и проекти.

Нашата мисия е да помагаме на работодателите да минимизират и отстраняват рисковете, да опазват професионалното здраве и безопасност при работа, да подобрят трудовата ефективност и въведат модерни методи за безопасност. Всичко това е възможно и лесно постижимо с помощта на нашата Служба по трудова медицина и останалите услуги, които предлагаме.

НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ

Доверете се на нашите професионалисти от Служба ПО трудова медицина

Екипът е съставен само от професионалисти с натрупан опит по проблемите на безопасност и здраве при работа – лекари със специалност „трудова медицина“, инженери-специалисти по „безопасност и здраве“, химик, физик и икономисти.

Ако за Вашия бизнес един от основните приоритети е спазването на правилна култура по безопасност и намаляване на процента на нежелателните последици във връзка с работата на персонала, както и спазването на здравословен режим на работа, ние ще Ви помогнем да бъдете отличници.

Стремим се да се усъвършенстваме и да подобряваме качеството на нашите услуги. Затова „Санси” ООД разполага с внедрена Интегрирана система за управление по изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Стриктно

Стриктно спазване на приложимите нормативи

 

Непрекъснато

Непрекъснато подобряване качеството на услугите

 

партньори

Близък контакт с контрагенти и партньори

 

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

АСТРА

АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД

 

ВИНПРОМ

ВИНПРОМ РУСЕ ТРЕЙД ЕООД

 

ИЗИДА

ИЗИДА ООД

 

НЕТУОРКС

НЕТУОРКС БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

ПРИСТА

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД

 

Запознайте се с клиентите ни

Напред

Свържете се с нас за оферта

Напред