Актуализиране на цените

Уведомяваме Ви, че считано от 2 януари 2019 г. Служба по трудова медицина при „Санси“ ООД актуализира цените на услугите, които предлага във връзка с изпълнение на основните си задължения, вменени й от ЗЗБУТ, а именно:

  • оценка на риска на работно място – 100 лв. без ДДС.