ДДД услуги

ддд услуги русе, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация

СТАНЦИЯ ЗА ДДД

Компанията САНСИ ООД е един от най-уважаваните от клиентите професионални пест контрол оператори в страната. Предлагаме висококачествени услуги по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация, СЖП на обекти с обществено значение, описани в Наредба 1/2018 на Министерство на здравеопазването на Република България.

Разполагаме с висококвалифициран персонал, модерно техническо оборудване и мобилни търговци в цялата страна. Нашите ддд услуги в Русе и страната са предпочитани от над 700 държавни и частни организации на територията на цяла България.

Успешната ни стратегия в борбата с битовите неприятели се гради на превантивните действия – намираме причините за наличие на вредители и ги премахваме. Предлагаме надеждно и трайно унищожаване на хлебарки, мравки, комари, дървеници, кърлежи, мухи, мишки, плъхове и др. Работим в съответствие с всички нормативни разпоредби на МЗ, РЗИ, БАБХ, НЦЗПБ. В годините сме доказали на клиентите си, че стриктно изпълняваме поетите ангажименти, като извършваме вътрешнофирмен кадрови контрол, периодични обучения на персонала за осъвременяване и подобряване на услугата по ДДД, предоставяме високотехнологични услуги и манипулации с възможно най-модерно оборудване на пазара, използваме препарати и материали с доказан произход и най-високо качество от концерните BAYER, KOLLANT, PelGar, BASF, SYNGENTA.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Фирма САНСИ извършва дезинфекция на домове, офиси, закрити и открити пространства. Работим с най-новите препарати и притежаваме оборудване, подходящо както за помещения, така и за трудно достъпни терени. Екипите ни имат дълъг опит с боравенето с дезинфекциращи средства и това е гаранция за ефективен и дълготраен резултат. Доверете се на специалистите!

ДЕЗИНСЕКЦИЯ

Екипите ни са способни да се справят с най-упоритите насекоми – оси, пчели, хлебарки, комари. Ние не просто унищожаваме опасните вредители, но и намираме първоизточника на проблема, за да го разрешим дълготрайно. Прилагаме дезинсекция чрез комплекс от високоефективни мерки и използваме препарати, които са одобрени според вътрешните и международните разпоредби. Отървете се от неприятелите сега!

ДЕРАТИЗАЦИЯ

Появата на гризачи в дома, офиса, предприятието е един от най-неприятните и трудно разрешими проблеми. Мишките и плъховете се приспособяват бързо и успешно към всякаква среда на живот. Ето защо е редно да се обърнете към специалисти за дератизация с богат стаж, които да идентифицират причината за появата на проблема и да вземат навременни мерки.

ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ

Отървете се от опасните кърлежи, паяци и акари. Опасността, която представляват тези малки животинки е огромна – те са носители на редица тежки болести за човека, предизвикват тежки алергии и респираторни заболявания. Затова ние от „САНСИ“ сме изработили стриктен протокол за дезакаризация, с който гарантирано унищожаваме вредителите. Работим с препарати, които ги изтребват моментално.

Какво Ви предлагаме ние:

 • Абонаментен договор
 • Безплатен оглед на място
 • Документиране на обработките за борба с вредителите в съответствие с изискванията на системите за контрол
 • Ритмична поддръжка на обекта в предвидения период, която Ви освобождава от несвойствени за Вас дейности
 • Европейски стандарти за интегриран пест контрол
 • Гарантирана ефективност на извършените манипулации

За да сме сигурни, че ще получите най-добрите ддд услуги в Русе и страната, дружеството има разработена и внедрена Система за управление на качеството, Система за управление на околната среда и Система за управление на здравето и безопасността при работа, които напълно покриват изискванията на стандартите ISO:9001:2008, BS: ISO:14001:2004,OHSAS:18001:2007.

НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:

 • 1. условията и редът за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД) във:
  а) обектите с обществено предназначение съгласно § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;
  б) обектите за производство и търговия с храни, регистрирани по реда на чл. 12 и 12а от Закона за храните;
  в) административните сгради и прилежащите им площи;
  г) производствените и складовите сгради и съоръжения и прилежащите им площи;
  д) жилищните сгради и прилежащите им площи;
  е) парковете, зелените площи и други места за отдих;
  ж) елементите от инженерната инфраструктура на населените места – канализационни мрежи и съоръжения за отпадъчни води, депа за твърди отпадъци, топлофикационни, телекомуникационни, електроснабдителни съоръжения и др.;
  з) обектите по чл. 129, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и селскостопански сгради и прилежащите им площи;
  и) други обекти и прилежащите им площи, в които се появяват вредители, които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните;

Какви методи и технически средства на обработка използва станцията за ДДД?

 • 1. Аерозолни химични обработки, осигуряващи бърз и дълготраен ефект в борбата с инсектите.
 • 2. Отровни хранителни примамки на недостъпни за хората места в обекти, където аерозолни обработки са недопустими или неудачни.
 • 3. Обработка с алтернативни методи, изключващи отровни активно-действащи вещества. Разчита се предимно на физични и механични методи за борба с вредителите, за да се изключи рискът от замърсяване и възникване на опасност.
 • 4. Поставяне на инсектициден гел чрез специален пистолет за прецизно дозиране на препарата на подходящи места около компютри, принтери, офис обзавеждане, цепнатини, вратички на шкафове, кухненско обзавеждане и др.
 • 5. Опръскване с електрическа пръскачка за обработка на трудно достъпни места и покриване на големи повърхности – мазета, тавани, производствени халета, складове, шахти, тунели. Комбиниране на различни методи за постигане на максимален ефект.
 • 6. Експертиза на началното състояние на обекта, на постигнатите резултати и програмно осигуряване.

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАБОТКА И ДДД УСЛУГИ В РУСЕ

 • 1. Обработка с ултраобемни генератори за аерозолни формулации
 • 2. Обработка с ръчни малообемни ареозолни пръскачки
 • 3. Обработка с ръчни пръскачки
 • 4. Професионални капани и ловилки за нехимична борба с вредителите.
 • 5. Специални автомобили, пригодени за всякакви терени, в зависимост от спецификата на обекта.

Компанията работи с най-съвременните препарати, дезинфектанти за професионална употреба. Предлагаме химична, механична и физична обработка на закрити площи и механизирана обработка на открити площи. Квалифицираният ни персонал и съвременни машини Ви гарантират съвършен краен резултат.

Механизираната обработка на открити площи се извършва с генератор за студен аерозол модел „Swingtec Mobilstar E” и генератор за топъл аерозол – “Swingofog SN 101 Pump”.

Установката представлява двуцилиндров четири бутален двигател с алтернатор и въздушно охлаждане, блок за дистанционно управление от кабината на автомобила. Генераторът е монтиран на пикап с висока проходимост, който осигурява безпрепятствен достъп до всички видове градски и извънградски плoщи. В случай на непреодолими прегради или разстояния – в комплекта на колата се намират гръбни моторни и ръчни пръскачки, с които екипът ни незабавно ще обработи труднодостъпните места.