ДДД услуги

Станция за ДДД

САНСИ ООД е Професионален Пест Контрол Оператор. Наш приоритет е осъществяването на услугите по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на обекти с обществено значение, описани в Наредба 1/2018 на Министерство на здравеопазването на РБ.

Работим с над 700 държавни и частни организации на територията на цялата страна. Дружеството има разработена и внедрена СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА и СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА, съобразно изискванията на стандартите ISO:9001:2008, BS: ISO:14001:2004,OHSAS:18001:2007.

Разполагаме с висококвалифициран персонал, модерно техническо оборудване и мобилни търговци в цялата страна.

Стратегията, към която се придържаме в борбата с битовите неприятели е превантивна, т.е. ние се интересуваме от причините за наличие на вредители. Работим в съответствие с всички нормативни разпоредби на МЗ, РЗИ, БАБХ, НЦЗПБ. Стриктно изпълняваме поети ангажименти към настоящи и бъдещи клиенти, посредством: вътрешнофирмен кадрови контрол, периодични обучения на персонала с цел осъвременяване и подобряване на услугата по ДДД. Предлагане на високотехнологични услуги и манипулации с възможно най-модерно оборудване на пазара, използване на препарати и материали производство на немския концерн BAYER, KOLLANT, PelGar, BASF, SYNGENTA с доказан произход и качество.

 • Абонаментен договор
 • Безплатен оглед на място
 • Документиране на обработките за борба с вредителите в съответствие с изискванията на системите за контрол
  При сключен договор със Санси Дезинфекционна станция, ние се ангажираме с ритмична поддръжка на обекта Ви в предвидения период и Ви освобождаваме от несвойствени за Вас дейности.
 • Прилагаме европейски стандарти за интегриран пест контрол.

Гарантирана ефективност на извършените манипулации.:

НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:

 • 1. условията и редът за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД) във:
  а) обектите с обществено предназначение съгласно § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;
 • б) обектите за производство и търговия с храни, регистрирани по реда на чл. 12 и 12а от Закона за храните;
  в) административните сгради и прилежащите им площи;
  г) производствените и складовите сгради и съоръжения и прилежащите им площи;
  д) жилищните сгради и прилежащите им площи;
  е) парковете, зелените площи и други места за отдих;
  ж) елементите от инженерната инфраструктура на населените места – канализационни мрежи и съоръжения за отпадъчни води, депа за твърди отпадъци, топлофикационни, телекомуникационни, електроснабдителни съоръжения и др.;
  з) обектите по чл. 129, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и селскостопански сгради и прилежащите им площи;
  и) други обекти и прилежащите им площи, в които се появяват вредители, които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните;

Станцията за ДДД използва следните методи и технически средства на обработка:

 • 1. Аерозолни химични обработки, осигуряващи бърз и дълготраен ефект в борбата с инсектите.
 • 2. Отровни хранителни примамки на недостъпни за хората места в обекти, където аерозолни обработки са недопустими или неудачни.
 • 3. Обработка с алтернативни методи изключващи отровни активно-действащи вещества. Разчита се предимно на физични и механични методи за борба с вредителите, за да се изключи риска от замърсяване и възникване на опасност.
 • 4. Поставяне на инсектициден гел чрез специален пистолет за прецизно дозиране на препарата на подходящи места около компютри, принтери, офис обзавеждане, цепнатини, вратички на шкафове, кухненско обзавеждане и др.
 • 5. Опръскване с електрическа пръскачка за обработка на трудно достъпни места и покриване на големи повърхности – мазета, тавани, производствени халета, складове, шахти, тунели. Комбиниране на различни методи за постигане на максимален ефект.
 • 6. Експертиза на началното състояние на обекта, на постигнатите резултати, и програмно осигуряване.

Технически средства за обработка.

 • 1. Обработка с ултраобемни генератори за аерозолни формулации
 • 2. Обработка с ръчни малообемни ареозолни пръскачки
 • 3. Обработка с ръчни пръскачки
 • 4. Професионални капани и ловилки за нехимична борба с вредителите.
 • 4. Специални автомобили, пригодени за всякакви терени, в зависимост от спецификата на обекта.

Ние работим с най-съвременните препарати за професионална употреба, съгласно съвременните изисквания.

Извършваме химична, механична и физична обработка на закрити площи и механизирана обработка на открити площи.

Фирма „ Санси” е специализирана в борбата с битовите неприятели, като разполага с необходимите съвременни машини и квалифициран персонал.

Механизираната обработка на открити площи основно се извършва с генератор за студен аерозол, модел „Swingtec Mobilstar E” и генаратор за топъл аерозол “Swingofog SN 101 Pump”. Установката представлява двуцилиндров четири бутален двигател с алтернатор и въздушно охлаждане, блок за дистанционно управление от кабината на автомобила. Генератора е монтиран на пикап с висока проходимост, чрез което се осигурява безпрепятствен достъп до всички видове градски и извънградски плoщи. В случай на непреодолими прегради или разстояния в комплекта на колата се намират гръбни моторни и ръчни пръскачки, с които екипа незабавно ще обработи труднодостъпните места.