Списък с препарати

Препарати Лице, което пуска на пазара биоцидния препарат  на разрешение за пускане на пазара на биоцидния препарат Начин на употреба
1. Солфак EW 050/ Bayer Environmental Science 0642-3/10.07.15 Воден р-р
2. Алфацип 60 СК Zenith Crop Sciences S.A 1587-1/03.02.14 Воден р-р
3. Quick Byte WG 10  Bayer Environmental Science  2236-1/17.10.17 Воден р-р
4. Магнум Гел ИГР Плюс за хлебарки MYLVA S. A. 1808-1/17.07.15 Гел
5. Цитрол 10/4 УЛВ PelGar International LTD 0292-2 \ 29.09.16 Воден р-р
6. Айкън 10КС Syngenta Crop Protection AG 0661-7/12.02.15 Воден р-р
7. FOVAL EC KOLLANT S.r.l. 1178-2/01.08.17 Воден р-р
8. Аква К-Отрин ЕВ 20 Bayer Environmental Science 2235-1/17.10.17 Воден р-р
9. Фикам WP 80 Bayer Environmental Science 0650-3/29.01.16 Воден р-р
10. Ратибром 2 KOLLANT S.r.l. 1670-4/30.03.2017 Паста
11. Родекс Октаблокс PelGar International LTD 1548-3/19.07.16 Блокче