Обучение и проекти

ПРОЕКТИ И ОБУЧЕНИЯ

„Санси“ ООД предлага услуги в съответствие с изискванията за конкретния проект и специфичните нужди на клиента. Екипът предоставя актуална информация за текущи проекти по програми на Европейския съюз, Национални и регионални донорски програми. Ангажира се с подготовка и подаване в срок на пълната документация по съответните проекти от името на клиентите, както и с подпомагане на управлението на одобрените бенефициенти.

Консултантските услуги са свързани с подготовка за кандидатстване и управление на проекти по програми на ЕС и други донори. Предлаганите дейности са:

 • Проучване в областта на проекта
 • Планиране
 • Разработване на ключови моменти-Анализи
 • Координиране на партньори
 • Участие в проекти
 • Изпълнение и контрол

Обучения

Ние ви предлагаме публични курсове за обучение и специални фирмени обучения, които да проведем на място при вас.
Обученията ни винаги са насочени към конкретните нужди на клиента и са с ясен практически фокус.

Kакво правим
 • Консултации;
 • Анализи;
 • Предварителна оценка на твоят проект или бизнес идея;
 • Проучване как можеш да финансираш твоята идея или проект;
 • Създаване на цялостна концепция и бизнес план;
 • Да подготвим перфектно цялата проектна документация;
 • Да управляваме целият процес от А до Я;
Успешни проекти

По-долу ще видите и списък с част от клиентите, които ни се довериха:

 • Мериам-90 АД
 • Матиос АД
 • ЕЛ ЕООД
 • Панда ООД
 • СИТИ ООД
 • ЕТ “Мишела – Димитра Камбурова“
 • ИРИМ ЕООД
Оперативни програми
 • РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 • КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
 • РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 • РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО”
 • РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 • ОКОЛНА СРЕДА
 • ТРАНСПОРТ
 • АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
 • ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
Лицензия на ЦПО

ЦПО Санси има издадена Лицензия на център за професионално обучение № 2015121241.

На нашите клиенти даваме онова, което ние бихме желали да получим, а именно качество, сигурност, удовлетворение и потенциал за развитие. В ЦПО Санси на първо място поставяме клиентите и качеството на услугите, които предлагаме. Вие, които се доверихте на ЦПО Санси сте нашата движеща сила, а ние и за миг няма да спрем да работим за вас и да бъдем в крак с новите технологии.

ЦПО Санси е лицензиран от НАПОО за 10 професии :

 • 1.икономист
 • 2.оператор на компютър
 • 3.електротехник
 • 4.фермер
 • 5.работник в озеленяването
 • 6.здравен асистент
 • 7.болногледач
 • 8.социален асистент
 • 9.помощник-треньор
 • 10.еколог

Курсове земеделие

I .ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ- 150 уч. часа

1. „ИКОНОМИКА НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО”
професия„Икономист”, специалност „Земеделско стопанство” – 3451203
2. „ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО“
професия„Фермер”, специалност „Производител на земеделска продукция” – 6210602
3. „ЖИВОТНОВЪДСТВО“
професия„Фермер”, специалност „Производител на земеделска продукция” – 6210602
4. „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“
професия„Фермер”, специалност „Производител на земеделска продукция” – 6210602
5. „ОВОЩАРСТВО“
професия„Фермер”, специалност „Производител на земеделска продукция” – 6210602

Задължителен по следните подмерки:

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“
Продължителност от 150 часа необходим за кандидатстване по ПРСР 2014 – 2020 и Директни плащания 2015 – 2020.

II КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ- 18 , 30 учебни часа

1. “ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР“
2. „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И УКРEПВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО“
3. „АГРОЕКОЛОГИЯ“
4. „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“
5. „БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО“

Задължителен по мерки:

Мярка 10 „Агроекелогия и климат“
Мярка 11 „Биологично земеделие“
Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР 2007-2013
Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013

За контакти: гр. Русе, бул. Фердинанд 3, ет.1; тел/факс 082 828 020; 0885133085
e-mail:cpo_sansi@abv.bg
Заявления за участие на посочения e-mail или в офис на бул. Фердинанд 3, ет.1;

Заявка курс

Заявление за включване в курс.doc

Изпратете заявлението на e-mail : e-mail:cpo_sansi@abv.bg