Служба по трудова медицина

Още със създаването на „САНСИ” ООД през 2004 г. екипите ни работят в силно конкурентна среда. СТМ към „САНСИ” ООД е пререгистрирана с удостоверение № 019-3/11.01.2012 г., издадено от Министерство на здравеопазването. В момента ние работим като една от най-конкурентноспособните фирми в нашата област – бързина и качество в обслужването, подпомагане на работодателите с една цел: минимизиране на рисковете и дори тяхното отстраняване, там където това е възможно, спазване на правилна култура по безопасност и намаляване на процента на нежелателните последици във връзка с работата на персонала, опазване на професионално здраве, безопасност при работа, спазване на здравословен режим на работа, подобряване на трудовата ефективност, въвеждане на методи за безопасност.

По-голямата част от екипа на „САНСИ” ООД е с натрупан опит по проблемите на безопасност и здраве при работа. В състава на фирмата работят лекари със специалност „трудова медицина“, инженери специалисти по „безопасност и здраве“, химик, физик, икономисти, лекари с различни специалности.

С цел напълно удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите и стриктно спазване на приложимите нормативи, както и непрекъснато подобряване качеството на нашите услуги, в „Санси” ООД има внедрена Интегрирана система за управление по изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Контактът с нашите партньори гарантира непрекъснато усъвършенстване на нашата работа и високо качество на услугите, които предлагаме.