ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Център за професионално обучение „Санси“ провежда обучения за квалификационна група за работа до 1000 V съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Курсът е предназначен за: енергетици, електротехници, електромонтьори, лицата управляващи машини и съоръжения захранвани с ел. енергия, механици, монтажници, електроженисти, лица работещи с ръчни ел. инструменти, кранисти на кранове с ел. задвижване, водачи на повдигателни съоръжения, специалисти извършващи профилактика, ремонт и настройка на компютърна техника, оперативно- ремонтен персонал, настройчиците на КИП и А, лаборантите в ел. лаборатории, лицата които водят Дневника за изправността на ръчните ел. инструменти, лицата, коиторъководят работата по техническата експлоатация, обслужване и ремонт, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания, лица издаващи наряди за ел. уредби до 1000 V.

Квалификационните групи са от първа до пета. Обучението завършва с изпит или тест. Издава се протокол за проведен изпит и удостоверение за придобита квалификационна група.