ОБУЧЕНИЯ чрез „Ваучери за заети лица“

Програмата „Ваучери за заети лица“ е за повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование.

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ:

  • За първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа
  • За втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа
  • За трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа

ЗА ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ:

  • За всеки език с продължителност не по малко от 300 учебни часа / три нива /
  • За дигитална компетентност -45 учебни часа

НОВОТО ПРИ ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА:

Първо

В тази програма ще могат да се записват лица,който НЕ са се възползвали от безплатни професионални и езикови обучения с ваучери по Оперативни програми Аз мога или Аз мога повече.

Ако сте се обучили по специалност с ваучер /във формуляра ПРОПУСНЕТЕ ПОЛЕТО ЗА ИЗБОР НА СПЕЦИАЛНОСТ/ и направете вашият избор за езиково обучение с ваучер.

Ако сте преминали езиково обучение с ваучер /във формуляра ПРОПУСНЕТЕ ПОЛЕТО ЗА ИЗБОР НА ЕЗИК / и направете вашият избор за специалност.

Ако сте се обучили по специалност и език в предходните програми Аз мога или Аз мога повече нямате право да подавате формуляр за обучение във Ваучери за заети лица.

Второ

Не е допустимо провеждане на дистанционни обучения- ще бъдат САМО ПРИСЪСТВЕНИ.

Трето

В новата програма са приоритетни лица със средно или по-ниска степен на образование

Четвърто

Съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението, посочена в чл. 5, ал.3 на ПМС 280/2015 г. от страна на обучаемите лица.

Пример:

  • Ако искате да се включите в езиков курс с ваучер, ще трябва да заплатите сумата от 105 лв.
  • Ако искате да се включите за обучения по ключова компетентност 4 ( Дигитална компетентност) от приложението и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа –37.50лв. се заплащат от курсиста
  • Ако искате да се включите в обучение – първа степен на професионална квалификация, ще трябва да заплатите сумата 90 лв.
  • Ако искате да се включите в обучение – втора степен на професионална квалификация, ще трябва да заплатите сумата 180 лв.
  • Ако искате да се включите в обучени – трета степен на професионална квалификация, ще трябва да заплатите сумата 270 лв.

ЦПО „САНСИ“ гр. Русе , предлага следните професионални обучения :професия „Икономист“, специалности –„Индустрия“, „Търговия“, „Икономика и мениджмънт“, „Земеделско стопанство“, „Горско стопанство“; професия „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“, професия „Електротехник“ , специалности –„Електрически машини и апарати“, „Електрообзавеждане на производството“, „Електрически инсталации“, професия, професия „Фермер“, специалности „Земеделец“, „ Производител на селскостопанска продукция“, професия „Работник в озеленяването“ , специалност „Озеленяване и цветарство“, професия „Здравен асистент“, специалност „Здравни грижи“, професия „Болногледач“ , специалност „Здравни грижи“, професия „Социален асистент“, специалност „Подпомагане на деца“, „Подпомагане на възрастни“, професия „Помощник треньор“, специалност „Спорт“, професия „Еколог“, специалност „Екология и опазване на околната среда“, „Експлоятация на съоръжения за пречистване на водите“

ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ: английски, текстообработка, електронни таблици

За повече информация: 0885 133 085