ОЦЕНКА НА РИСКА И МАТЕРИАЛИ ЗА COVID-19

Служба по трудова медицина „Санси” е винаги в услуга на работодателите при изпълнение на техните задължения относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на техните работници и служители.

В тази тежка епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19, касаеща всички нас, тези които продължават да са на работното си място имат нужда от специална защита. Във връзка с препоръката от ГИТ : „При поява на нововъзникнал риск работодателите имат задължение да допълнят оценката на риска по работните места с оценяване на нововъзникналия риск, в случая от разпространение на коронавируса (2019-nCoV), както и да разпишат мерки минимизирането му. В оценката на риска и разписването на мерките следва да участва лекарят от Службата по трудова медицина, с която предприятието има договор.”

Ние, специалистите от СТМ „Санси” продължаваме да изпълняваме професионалните си задължения и предоставяме пълна документация относно оценка на риска на работното място относно COVID-19, информационни материали за превенция, дезинфекция, права на работниците и т.н.

Моля, свържете се с нас на:

  • e-mail: stm_sansi@abv.bg;
  • тел.: 082 82 80 20 – офис

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ