ОЦЕНКА НА РИСКА И МАТЕРИАЛИ ЗА COVID-19

Служба по трудова медицина „Санси” е винаги в услуга на работодателите при изпълнение на техните задължения относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на техните работници и служители.

В тази тежка епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19, касаеща всички нас, тези които продължават да са на работното си място имат нужда от специална защита. Във връзка с препоръката от ГИТ : „При поява на нововъзникнал риск работодателите имат задължение да допълнят оценката на риска по работните места с оценяване на нововъзникналия риск, в случая от разпространение на коронавируса (2019-nCoV), както и да разпишат мерки минимизирането му. В оценката на риска и разписването на мерките следва да участва лекарят от Службата по трудова медицина, с която предприятието има договор.”

Ние, специалистите от СТМ „Санси” продължаваме да изпълняваме професионалните си задължения и предоставяме пълна документация относно оценка на риска на работното място относно COVID-19, информационни материали за превенция, дезинфекция, права на работниците и т.н.

Моля, свържете се с нас на:

  • e-mail: stm_sansi@abv.bg;
  • тел.: 082 82 80 20 – офис

Във връзка с обявеното извънредно положение в РБългария, Ви уведомяваме, че Орган за контрол при „Санси“ООД продължава да извършва контрол на фактори на работната среда по обекти на нашите клиенти. За Вашата сигурност спазваме всички мерки за безопасност, относно неразпространение на COVID-19 инфекция.
За заявки не се колебайте да се свържете с нас по телефон и e-mail.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ